Opći uvjeti poslovanja

Dobrodošli na Foto123 i naše druge povezane web stranice poduzeća Forma Brežice d.o.o.

Podaci o tvrtki:

Forma Brežice d.o.o.
Mladinska ulica 3,
8250 Brežice, Slovenija
Tel (HR): +385 (0)91 755 2361, Tel (SI): +386 (0)7 4994 580
e-mail: info@foto123.hr
 
PDV identifikacijski broj: SI76116042
Porezni obveznik po zakonu.
Registracijsko tijelo: AJPES
 
Transakcijski račun:
IBAN SI56 6100 0001 5858 683   (T)   DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti internetske prodaje Foto123 sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje te propisuju:

•Kupovina
•Načini dostave
•Vrijeme isporuke
•Uvjeti plaćanja
• Cijene
•Predbilježbe
•Povrat robe
•Pritužbe
•Zaštita osobnih podataka
• Ostale odredbe

Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s uvjetima prodaje.
Nalog kupca ima karakter ugovora i obvezuje prodavatelja i kupca.

Kupovina

Web stranica Foto123 posjetiteljima predstavlja tiskane i foto proizvode te omogućuje online naručivanje.
Narudžba obvezuje Forma Brežice d.o.o. i kupca i ima karakter ugovora. Narudžba se zajedno s računom čuva u prostorijama tvrtke i bit će dostupna potrošaču.

Načini dostave

Za dostavu narudžbi koristimo razne dostavne službe. Naručene proizvode dostavljamo na adresu koju ste naveli kao adresu za dostavu. Isporuke se uglavnom vrše u jutarnjim satima.

Naručenu robu moguće je preuzeti i osobno u sjedištu tvrtke Forma Brežice d.o.o., svakim radnim danom u radno vrijeme tvrtke koje je objavljeno na web stranici www.foto123.hr. Ukoliko se odlučite za osobno preuzimanje odaberite ga pod “Način dostave”.

Brza i pouzdana izrada i dostava

Uobičajenim radnim danima redovito proizvodimo i otpremamo proizvode u unaprijed određenom roku navedenom za svaki proizvod.

Ukoliko dođe do tehničkih problema tijekom izrade ili problema s nabavom pojedinih materijala, rok izrade se može produljiti do 14 radnih dana. Ukoliko probleme ne možemo riješiti u navedenom roku, možemo otkazati narudžbu o čemu ćemo Vas obavijestiti putem e-maila.

Paketi se obično isporučuju unutar vremenskog ograničenja navedenog za svaku zemlju na web stranici. Ukoliko mislite da vaša narudžba kasni s isporukom, odmah nas obavijestite na info@foto123.hr ili nas nazovite na +385 (0)91 755 2361, a mi ćemo se potruditi da naručenu robu dobijemo u najkraćem mogućem roku.

Trošak poštarine

Ukoliko na web stranici ne postoji akcija “besplatna dostava” ili ako niste kupili proizvod s besplatnom dostavom, trošak dostave naručenih proizvoda snosi kupac.
Trošak dostave je naznačen na web stranici, a može se vidjeti i kod odabira načina dostave prilikom narudžbe i ovisi o težini proizvoda.
Dostavljamo samo u zemlje Europske unije navedene na web stranici. U slučaju dostave u druge zemlje naplaćujemo stvarni trošak poštarine prema cjeniku dostavne službe.

Uvjeti plaćanja

Tvrtka Forma Brežice omogućuje kupnju robe pouzećem, plaćanjem po predračunu, kreditnom karticom, putem PayPala te gotovinom i kreditnom karticom u slučaju osobnog preuzimanja.

Ukoliko se odlučite za plaćanje po predračunu, podatke o uplati ćemo Vam poslati na Vaš e-mail i kada bude plaćeno, naručeni artikli će biti izrađeni i otpremljeni.
Do isplate kupoprodajne cijene u cijelosti roba je vlasništvo Forma Brežice d.o.o.

U slučaju plaćanja pouzećem, narudžbu plaćate dostavljaču prilikom preuzimanja.

Cijene i popusti

Cijene proizvoda i poštarina izražene su u eurima (EUR). Obratite pozornost na podatke pored navedenih cijena imaju li uključen PDV ili ne. Stopa PDV-a koja se dodaje neto cijeni ovisi o višoj stopi PDV-a u zemlji u koju se proizvod šalje. Stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) iznosi za Hrvatsku 25%, za Sloveniju je 22%, Austriju 20%, Njemačku 19% itd.
Zadržavamo pravo promjene cijena i pravo pogreške prilikom objave cijene.

Povrat robe

Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od 15 dana od primitka artikla na jedan od dva načina:

– vratiti proizvod u roku od 15 dana od primitka,
– ili u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti tvrtku o odustanku i vratiti robu u tvrtku u roku od 15 dana od podnošenja ove obavijesti.

Uvjet u oba slučaja je da se roba vrati na adresu izdavača neoštećena i u nepromijenjenoj količini, u obliku u kojem je primljena. U slučaju ispunjenja uvjeta, tvrtka Forma Brežice će kupcu vratiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu uključujući i troškove dostave.

Ukoliko se radi o proizvodu veće cjenovne vrijednosti veće od 70 € + PDV, tada se radi o posebnoj vrsti proizvoda koji se izrađuje po narudžbi kupca i, osim ako je proizvod neadekvatno izrađen, ne može se reklamirati. U slučaju da naručujete veću količinu ili skuplji proizvod, kontaktirajte nas kako bismo vam prvo napravili uzorak ili pokazali primjer proizvoda kako biste se prije toga uvjerili da li vam proizvod odgovara .

 
43.d točke ZVPot (Uradni list Slovenije 38/2014)
 

Ostvarenjem prava na odustanak od ugovora iz članka 43. ovoga Zakona prestaju obveze stranaka glede:

– ispunjenje ugovora odn
– sklapanje ugovora, kada je potrošač dao ponudu za sklapanje ugovora.

U slučaju odustajanja od ugovora, tvrtka će vratiti sve primljene uplate odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

Društvo vraća primljene uplate potrošaču istim sredstvom plaćanja koje je potrošač koristio, osim ako je potrošač izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

Potrošač ne može zahtijevati povrat nastalih dodatnih troškova ako se izričito odlučio za drugačiju vrstu pošiljke od cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke koju tvrtka nudi.U slučaju kupoprodajnih ugovora, tvrtka može zadržati povrat primljenih uplata do zaprimanja povrata robe ili dok potrošač ne pruži dokaz da je robu poslao natrag, osim ako tvrtka ne nudi mogućnost prihvaćanja vraćene robe.

Ako je potrošač već primio robu i odustaje od ugovora, vraća je ili predaje poduzeću ili osobi koju je poduzeće ovlastilo za preuzimanje robe, odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti od prve stavka 43. ovoga Zakona, osim ako tvrtka ne ponudi, prihvatiti samo vraćenu robu. Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako je poslana prije isteka roka za povrat od 14 dana.

U vezi s odustajanjem od ugovora, potrošač snosi samo troškove povrata robe.

Kada se u slučaju ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija roba isporučuje na kućnu adresu po sklapanju ugovora, tvrtka je preuzima o svom trošku ako zbog prirode robe nije moguće vratite ih na uobičajeni način poštom.

Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako ga tvrtka ne obavijesti o pravu na odustanak od ugovora sukladno točki 4. stavka 1. članka 43.b.

Ostvarenjem prava na odustanak od ugovora potrošač ne preuzima nikakve obveze osim obveza iz ovoga članka i stavka 4. članka 43.d i članka 43.e ovoga zakona.”

Reklamacije

Obvezujemo se razmotriti sve reklamacije zaprimljene pisanim putem ili putem e-maila (info@foto123.hr) u roku od 15 dana od primitka naručene robe.
Za skrivene ili materijalne nedostatke vrijedi reklamacijski rok propisan važećim propisima Republike Slovenije. To su nedostaci kod kojih roba nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu (npr. pomiješane stranice u knjizi, prazne stranice i sl.). U slučaju takve pogreške, kupac može ostvariti svoja prava ako obavijesti nakladnika u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja pogreške. Mora točno opisati pogrešku i omogućiti izdavaču da pregleda stvar. Ne odgovaramo za materijalne nedostatke robe koji se ukažu nakon isteka dvije godine od isporuke artikla.
Smatra se da je nedostatak na robi već postojao u trenutku isporuke ako se pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke. U slučaju ispravne obavijesti tvrtke, kupac ima pravo zahtijevati da se nedostatak na robi otkloni ili da mu se vrati dio plaćenog iznosa razmjerno nedostatku ili da mu se vrati plaćeni iznos. Ovo pravo prestaje nakon dvije godine od dana kada je kupac obavijestio nakladnika o činjeničnoj pogrešci.
 

Prema članku 37.c ZVPot, potrošač koji je ispravno obavijestio prodavatelja o pogrešci ima pravo zahtijevati od prodavatelja da:

– ispraviti nedostatak na robi ili
– vraća dio uplaćenog iznosa razmjerno pogrešci odn
– zamjenjuje neispravnu robu novom, besprijekornom ili
– vraća uplaćeni iznos.

Zadržavamo pravo ocjene opravdanosti prigovora.

Sve sporove će strane rješavati sporazumno. Ukoliko to nije moguće, spor će rješavati nadležni sud u Krškom, a postupak će se voditi na slovenskom jeziku.

Zaštita osobnih podataka

Kupac dozvoljava tvrtki Forma Brežice d.o.o. uspostavlja, vodi, održava i upravlja prikupljenim osobnim podacima. Podatke koje nam dostavite na ovoj stranici prikupljamo isključivo za interne potrebe ili izvršenje naloga. Obvezujemo se da ćemo s podacima postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik RS br. 86/2004, 94/2007) te da ćemo sve podatke koristiti isključivo za vlastitu evidenciju i ni u kojem slučaju prosljeđivati Treća strana.

Tvrtka Forma Brežice d.o.o. može koristiti osobne podatke pojedinaca koje je prikupio iz javno dostupnih izvora ili u okviru zakonitog obavljanja djelatnosti, također za potrebe ponude roba, usluga, zapošljavanja ili privremenog obavljanja poslova korištenjem poštanskih usluga, telefonskih poziva, e. – poštu ili druga sredstva telekomunikacije (u daljnjem tekstu: izravno oglašavanje) u skladu s odredbama ove glave, ako drugim zakonom nije drukčije određeno.

Za potrebe izravnog marketinga, tvrtka Forma Brežice d.o.o. koristi samo sljedeće osobne podatke prikupljene u skladu s prethodnim stavkom: osobno ime, adresu prebivališta ili boravišta, broj telefona, e-mail adresu i broj telefaksa. Na temelju osobnog pristanka pojedinca, tvrtka Forma Brežice d.o.o obrađuje i druge osobne podatke, ali osjetljive osobne podatke samo ako za to ima osobnu privolu pojedinca, koja je izričita i u pravilu pisana ili potvrđena e-mailom.

Ostale odredbe

Kupac ima sva prava prema Zakonu o zaštiti potrošača.
Tvrtka Forma Brežice d.o.o. ne priznaje niti jednog pružatelja Izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova (IRPS) nadležnim za rješavanje potrošačkog spora.

Link – Internetsko rješavanje sporova (SRPS).

Svi ovdje navedeni uvjeti i pravila obvezuju kupca i poduzeće Forma Brežice d.o.o..

U slučaju da se tijekom kupnje pojave problemi, molimo da nas odmah obavijestite na e-mail adresu info@foto123.hr.

ODABERITE FORMAT KALENDARA