Pomoć na daljinu

ULTRA VIEWER

Program za korisničku pomoć na daljinu

UltraViewer program za online podršku

Nakon što s našom tehničkom službom dogovorite pomoć na daljinu, potrebno je preuzeti program TeamViewer, koji će našem tehničaru omogućiti pregled Vaše radne površine (“Desktop-a”) te nam telefonskim putem javiti dva koda, koja će TeamViewer generirati po pokretanju (Your ID i password).

ODABERITE FORMAT KALENDARA